آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبستان دخترانه بهشت قرآن جهت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان، در خصوص شناخت ارزش ریالی پول آنها را به یکی از فروشگاه های شهر برده و به صورت میدانی دانش آموزان با مفاهیم آن آشنا کرد.

 

هدف از برگزاری این چنین برنامه آشنای دانش آموزان با  مفاهیمی مانند؛ ارزش ریالی پول ، شیوه های صحیح داد و ستد، تهیه ی تغذیه سالم هماهنگ با درس علوم ، آموزش پس انداز -تهیه ی لیست خرید، الویت بندی در خرید، آموزش تعامل با دیگران و تجربه گذشت و فداکاری، با خرید برای اعضای دیگر خانواده به جای خرید شخصی، با بیان یک داستان کوتاه و عبرت آموز می باشد.

 

لازم به ذکر است که دبستان دخترانه بهشت قرآن یکی از مدارس مرکز استعداد های ناب صالحین ، وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور می باشد.