دوره ی تابستانه رضوان

آغاز ثبت نام دوره تابستانه طرح رضوان

موسسه رضوان معرفت اهواز پس از قریب به یکسال کار تربیتی و جذب در 27 مدرسه دخترانه اهواز با حضور بیش از 30 مبلغه و پوشش بیش از 3500 دانش آموز ، تحت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی ، و برگزاری 4جلسه سلسله همایش دختران مروارید ویژه منتخبین آن جمع و سلسله جلسات با اولیاء دانش آموزان همکنون اقدام به برگزاری دوره ی تابستانه ویژه ی اعضای موسسه نموده است .

دوره ی تابستانه رضوان

دوره ی تابستانه رضوان

 

دوره ی تابستانه رضوان

[subscribe2]