آغاز اردوی مشهد مقدس موسسه فرهنگی رضوان معرفت

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ سرکارخانم غفاری مسئول موسسه رضوان معرفت در حاشیه مراسم بدرقه این کاروان، عنوان کرد: تقویت وحدت و همدلی هرچه بیشتر دختران اهواز و ترویج نشاط معنوی در بین خواهران عضو این موسسه ازجمله اهداف برگزاری این اردوی زیارتی است.

وی افزود: 53نفر ازخواهر موسسه فرهنگی رضوان معرفت از تاریخ سه شنبه 22 مرداد ماه به مدت 5 روز به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.