آخرین جلسه اولیاء و مربیان دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ :آخرین جلسه اولیاء و مربیان پیش دبستان و دبستان دخترانه تخصصی حفظ قرآن بهشت قرآن در سال تحصیلی 97_96. درتاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت ماه با حضور والدین دانش آموزان مقطع دوم و چهارم دبستان برگذار شد .