بایگانی برچسب برای: کارگاه

دومین جلسه کارگاه روابط زوجین مرکز خانواده موفق برگزارشد

دومین جلسه از کارگاه آموزشی روابط زوجین مرکز خانواده موفق با …

اولین کارگاه روابط زوجین مرکز خانواده موفق برگزار شد

مرکز خانواده موفق اولین کارگاه روابط زوجین خود را با عنوان مهارت ها…

برگزاری اولین جلسه کارگاه روابط زوجین در 22 بهمن

  مرکز خانواده موفق وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور  اولی…