نوشته‌ها

صوت وتصاویر نجوای بندگی 98 -بخش اول

گزارش تصویری شب اول

 

صوت شب اول

قرائت قرآن – آقای صادقی (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab01/soot/heyatansar313-980215-01.mp3″]

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab01/soot/heyatansar313-980215-02.mp3″]

مناجات اول – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab01/soot/heyatansar313-980215-03.mp3″]

مناجات شعبانیه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط(دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab01/soot/heyatansar313-980215-04.mp3″]

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab01/soot/heyatansar313-980215-05.mp3″]

تصاویر شب دوم

 

صوت شب دوم

قرائت قرآن – آقای صادق (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab02/soot/heyatansar313-980216-01.mp3″]

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab02/soot/heyatansar313-980216-02.mp3″]

مناجات اول – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط  (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab02/soot/heyatansar313-980216-03.mp3″]

دعای افتتاح – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط  (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab02/soot/heyatansar313-980216-04.mp3″]

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط  (دانلود)
[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab02/soot/heyatansar313-980216-05.mp3″]

 

تصاویر شب سوم

 

 

صوت شب سوم

قرائت قرآن – آقای صادقی (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab03/soot/heyatansar313-980217-01.mp3″]

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab03/soot/heyatansar313-980217-02.mp3″]

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab03/soot/heyatansar313-980217-03.mp3″]

مناجات شاکین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab03/soot/heyatansar313-980217-04.mp3″]

مناحات خائفین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab03/soot/heyatansar313-980217-05.mp3″]

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/98/najva/shab03/soot/heyatansar313-980217-06.mp3″]

 

تصاویر و صوت پنج شب سوم مراسم نجوای بندگی سال 97

گزارش تصویری شب یازدهم

 

صوت شب یازدهم

 

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_01.mp3″]

دانلود

 

سخنران – آیت الله طبسی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات اول- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_03.mp3″]

دانلود

 

مناجات تائبین- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_04.mp3″]

دانلود

 

روضه- حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_05.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب دوازدهم

 

صوت شب دوازدهم

 

سخرانی – آیت الله طبسی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_01.mp3″]

دانلود

 

روضه- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات محبین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_03.mp3″]

دانلود

 

شور – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_04.mp3″]

دانلود

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_05.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب سیزدهم

 

 

صوت شب سیزدهم

 

مناجات – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”ttp://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab13/najva_bandegi_970307_01.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاطا

[audio_mp3 url=”ttp://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab13/najva_bandegi_970307_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات شاکین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”ttp://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab13/najva_bandegi_970307_03.mp3″]

دانلود

 

متاسفانه فایل صوتی سخنرانی و قرائت قرآن ، شب ۱۳ ، ضبط نشده.
به همین جهت از همه همراهان عذرخواهی میکنیم.

 

گزارش تصویری شب چهاردهم

 

صوت شب چهاردهم

قرائت قرآن

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین قربانی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات اول حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_03.mp3″]

دانلود

 

مناجات حضرت امیر – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_04.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_05.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب پانزدهم

 

صوت شب پانزدهم

 

قرائت قرآن – برادر مشهدی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی- حجت الاسلام والمسلمین قربانی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_03.mp3″]

دانلود

 

دعای مجیر – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_04.mp3″]

دانلود

 

مدح- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_05.mp3″]

دانلود

 

تصاویر و صوت پنج شب دوم مراسم نجوای بندگی سال 97

به گزارش روابط عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور؛هفتمین سال است که برنامه «نجوای بندگی» به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی هیئت انصار المهدی (عج) برگزار می‌شود. سلسله برنامه‌های «نجوای بندگی» از شب آخر ماه شعبان در مسجد اشرفی اصفهان به مدت 18 شب آغاز شد و هر شب ساعت 23 میزبان خانواده‌‎ها است.

 برنامه‌های متنوعی در این ویژه‌برنامه برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است که شامل قرائت مجلسی قرآن توسط قاریان، سخنرانی و بیان احکام توسط کارشناسان مذهبی و مراسم مناجات‌خوانی است. در بخش مناجات خوانی ادعیه وارده در ماه مبارک رمضان همچون دعای افتتاح، دعای ابوحمزه ثمالی، مناجات خمس عشر و دعای مجیر خوانده می‌شود.

گزارش تصویری شب ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب ششم

قرائت قرآن- برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_03.mp3″]

دانلود

 

دعا و روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_04.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب هفتم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_02.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_03.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_04.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_05.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب هشتم

 

 

 

 

 

 

صوت شب هشتم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_03.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_04.mp3″]

دانلود

 

زمینه و شور – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_05.mp3″]

دانلود

 

روضه حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_06.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب نهم

خاطره گویی شهدا – حاج باقر احمد سنام

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_01.mp3″]

دانلود

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_03.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_04.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_05.mp3″]

دانلود

 

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_06.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب دهم

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_01.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_02.mp3″]

دانلود

 

روضه حضرت خدیجه (س) – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_03.mp3″]

دانلود

 

شور- کربلایی شادور

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_04.mp3″]

دانلود

 

زمینه – کربلایی شادور

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_05.mp3″]

دانلود

 

متاسفانه فایل صوتی سخنرانی و قرائت قرآن ، شب دهم ، ضبط نشده.به همین جهت از همه همراهان عذرخواهی میکنیم.

تیزر اطلاع رسانی مراسم نجوای بندگی

نجوای بندگی

18 شب احیاء و مناجات با خدا

همزمان با آغاز بهار بندگی ، ماه مبارک رمضان ، هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز طبق سنت چند سال گذشته محیای برگزاری مراسم نجوای بندگی با محتوای 18 شب محفل قرآنی ، سخنرانی ، قرائت دعاهای وارده و مناجات خوانی شده است .

با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و نوای دلنشین حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

 زمان :

از (چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه) اول تا هجدهم ماه مبارک رمضان ساعت 22:45

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

به همراه حسینیه کودک برای سنین 5 تا 7 سال

 

 

 

تصاویر و صوت سه شب اول مراسم نجوای بندگی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، هم‌زمان با آغاز بهار بندگی و ماه مبارک رمضان، هیئت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه  اهواز طبق سنت چند سال گذشته  مراسم نجوای بندگی با محتوای ۱۵شب محفل قرآنی، سخنرانی، قرائت دعاهای وارده و مناجات خوانی را آغاز نمود.

 

مراسم امسال که از 28 شعبان آغاز شد شامل برنامه‌های از قبیل  برگزاری مراسم سینه‌زنی با توجه به فرارسیدن شهادت حضرت خدیجه (س) و رحلت امام (ره) و شب‌های جمعه و هم‌چنین شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) مراسم شعرخوانی  آئینی اشاره کرد و هم چنین در بعضی از شب‌های تلاوت قرآن مجلسی به‌صورت ویژه برگزار می گردد.

در ادامه با گزارش تصویری و صوت سه شب اول از این مراسم با ما همراه باشید.

گزارش تصویری

نجوای بندگی 96

 

نجوای بندگی 96

 

نجوای بندگی

 

نجوای بندگی 96

 

نجوای بندگی 96

 

نجوای بندگی 96

 

نجوای بندگی 96

 

 

صوت شب اول

مناجات قسمت اول

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-1/soot/monajat.mp3″]

دانلود

مناجات قسمت دوم

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-1/soot/monajat-2.mp3″]

دانلود

ذکر توسل

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-1/soot/tavasool.mp3″]

دانلود

سینه زنی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-1/soot/sinezani.mp3″]

دانلود

صوت شب دوم

 

سخنرانی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-2/soot/sokhanrani.mp3″]

دانلود

مناجات

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-2/soot/monajat.mp3″]

دانلود

دعای افتتاح

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-2/soot/eftetah.mp3″]

دانلود

ذکر توسل

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-2/soot/tavasool.mp3″]

دانلود

صوت شب سوم

سخنرانی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-3/soot/sokhanrani.mp3″]

دانلود

مناجات

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-3/soot/monajat.mp3″]

دانلود

دعای ابو حمزه ثمالی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-3/soot/abo-hamze.mp3″]

دانلود

ذکر توسل

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/96/shab-3/soot/tavasol.mp3″]

دانلود

گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی

[quote]نجوای بندگی نام برنامه‌ای است که همه توسط هیئت انصار المهدی (عج) در نیمه اول ماه مبارک رمضان برای کلیه روزه‌داران شهر اهواز برگزار می‌گردد. مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی یکی از مجموعه‌های فرهنگی مجموعه طلیعه‌داران ظهور برای دومین سال پیاپی است که میزبان این مراسم پرفیض و معنوی می‌باشد.در ادامه با گلچینی از تصاویر پانزده شب مناجات باخدا با ما همراه باشید.[/quote]

[image_slider]

[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/017.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/018.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]

[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/017.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]

[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/019.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/01.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/02.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/03.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/04.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/05.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/06.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/07.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/08.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/09.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/010.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/011.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/012.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/013.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/014.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/015.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/najve-bandegi-95/016.jpg”]گلچین تصاویر مراسم نجوای بندگی [/image_items]
[/image_slider]

[quote]تمام تلاش ما جلب رضایت شما و اطلاع رسانی هرچه بهتر و سریعتر اخبار مجموعه طلیعه داران ظهور به شما اعضای محترم سایت می باشد . در پایان ما را با نظرات و پیشنهادات خود یاری رسانید.[/quote]

نجوای بندگی 94

صوت و تصاویر مراسم نجوای بندگی 94

صوت و تصاویری از مراسم نجوای بندگی 1394

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

با مناجات خوانی حجج الاسلام والمسلمین محتسبی و شحیطاط

***

 شب اول :

مناجات و دعای شب اول ماه مبارک رمضان – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلای محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب دوم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای کمیل – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب سوم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

روضه – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی (تک) – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی (شور) – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب چهارم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب پنجم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب ششم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب هفتم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب هشتم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب نهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب دهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب یازدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات تائبین ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب دوازدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات خائفین ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب سیزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات راغبین ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب چهاردهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مجیر ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی و مناجات پایانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب پانزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات امیرالمومنین (ع) ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مولودی خوانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

***

مشاهده تصاویر از دوربین خبرگزاری رهیاب نیوز خوزستان

مشاهده تصاویر از دوربین خبرگزاری روضه نیوز خوزستان

***

در حال تکمیل…

***

التماس دعا

***

[subscribe2]

نجوای بندگی 94

نجوای بندگی 94

15 شب مراسم نجوای بندگی

ماه مبارک رمضان سال 1394

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

***

نکته : دانلود فایلها ، با هر مرورگری غیر از ” فایرفاکس ” امکان پذیر می باشد .

***

 شب اول :

مناجات (دعای شب اول رمضان) – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلای محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب دوم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای کمیل – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب سوم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

روضه – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی (تک) – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی (شور) – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب چهارم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

 

____________________________________________________________

 شب پنجم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب ششم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب هفتم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب هشتم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب نهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

مناجات و دعای پایانی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

____________________________________________________________

 شب دهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات و دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین محتسبی

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب یازدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات تائبین ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب دوازدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات خائفین ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب سیزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات راغبین ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی محمد حسین کاکاوند

____________________________________________________________

 شب چهاردهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مجیر ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی و مناجات پایانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب پانزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای ” مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه ” – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مولودی خوانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

***

التماس دعا

***

هیئت انصارالمهدی(عج) اهواز ، نجوای بندگی 94 ، صوت نجوای بندگی 94 ، مراسم نجوای بندگی 94

[subscribe2]

نجوای بندگی

نماهنگ مراسم نجوای بندگی ۹۴

نجوای بندگی

۱۵ شب احیاء و مناجات با خدا

همزمان با آغاز بهار بندگی ، ماه مبارک رمضان ، هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز طبق سنت چند سال گذشته محیای برگزاری مراسم نجوای بندگی با محتوای ۱۵شب محفل قرآنی ، سخنرانی ، قرائت دعاهای وارده و مناجات خوانی شده است .

در همین راستا انشاءالله شبهای رمضان الکریم امسال را با حضور حجج اسلام والمسلمین حبیب پور و شحیطاط و محتسبی به احیا و خلوت با خدا خواهیم نشست .

 زمان :

از (چهارشنبه ۲۷خرداد ماه) اول تا پانزدهم ماه مبارک رمضان ساعت ۲۲:۳۰

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

 ***

نجوای بندگی ، نجوا ، مراسم نجوای بندگی۹۴

نجوای بندگی

مراسم نجوای بندگی 94

نجوای بندگی

15 شب احیاء و مناجات با خدا

همزمان با آغاز بهار بندگی ، ماه مبارک رمضان ، هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز طبق سنت چند سال گذشته محیای برگزاری مراسم نجوای بندگی با محتوای 15شب محفل قرآنی ، سخنرانی ، قرائت دعاهای وارده و مناجات خوانی شده است .

در همین راستا انشاءالله شبهای رمضان الکریم امسال را با حضور حجج اسلام والمسلمین حبیب پور و شحیطاط و محتسبی به احیا و خلوت با خدا خواهیم نشست .

 زمان :

از (چهارشنبه 27خرداد ماه) اول تا پانزدهم ماه مبارک رمضان ساعت 22:30

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

نجوای بندگی

نجوای بندگی

نجوای بندگی ، نجوا ، مراسم نجوای بندگی94

[subscribe2]

15 شب نجوای بندگی

باسمه تعالی

چندسالیست که هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز ، برنامه ای تحت عنوان 15شب نجوای بندگی را با هدف پر کردن خلاء موجود برنامه های مناجاتی ، در شهر برگزار می نماید .

در سالهای اول برنامه ، هدف پتانسیل درونی مجموعه بود ، اما رفته رفته با استقبال خوب مردم و متدینین شهر نیز روبرو گردید .

هر ساله در ابتدا با تلاوت زیبای چندی از آیات کلام الله مجید برنامه را شروع ، پس از آن از سخنرانی خطبا استفاده و سپس با مناجات خوانی و قرائت ادعیه توسط ذاکرین آل الله بهره برده و جلا گرفته ایم .

لازم بذکر است که در 15شب اول سال 92 از مناجات خوانی حجت الاسلام والمسلمین سعید شحیطاط و در 15 شب اول سال 93 از مناجات خوانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد محتسبی و در ادامه برنامه از مداحی سایر ذاکرین اهل البیت (ع) بهره بردیم .

در حال تکمیل …

***

ماه مبارک رمضان سال 1394

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

***

***

ماه مبارک رمضان سال 1393

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

***

ماه مبارک رمضان سال 1392

حسینیه ی حضرت ام البنین (س)

***

احیا ، احیاء ، هیئت انصار المهدی (عج) اهواز ، نجوا ، نجوای بندگی ، مناجات بندگی ، دعا ، محتسبی ، شحیطاط ، بومی ، حبیب پور ، جزایری ، سید سجاد امام ، سید محسن امام ، کاکاوند ، منصوری ، احمدیان ، مکوندی ،

[subscribe2]

نجوای بندگی 92

نجوای بندگی 92

15 شب مراسم نجوای بندگی

ماه مبارک رمضان سال 1392

حسینیه ی حضرت ام البنین (س)

***

نکته : دانلود فایلها ، با هر مرورگری غیر از ” فایرفاکس ” امکان پذیر می باشد .

***

متاسفانه از شب اول و دوم صوتی در دسترس نیست .

***

 شب سوم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای کمیل – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب چهارم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

بخشی از دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی مسعود مکوندی

____________________________________________________________

 شب پنجم :

قرآن – محمد امین صادقی

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – برادر احمدیان

سینه زنی – برادر احمدیان

____________________________________________________________

 شب ششم :

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه و سینه زنی – کربلایی بهنام منصوری

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب هفتم :

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – برادر کریمی تبار

____________________________________________________________

 شب هشتم :

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

____________________________________________________________

 شب نهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب دهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دعای کمیل – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

____________________________________________________________

 شب یازدهم :

قرآن – محمد امین صادقی

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات خائفین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب دوازدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین بومی

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع) در مسجد کوفه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات پایانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب سیزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین بومی

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات راغبین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

____________________________________________________________

 شب چهاردهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین بومی

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دعای مجیر – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب پانزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین کرمانشاهی

مولودی خوانی – سید سجاد امام

مدح و روضه – سید سجاد امام

مناجات و ادامه ی دعای مجیر  – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

[subscribe2]