بایگانی برچسب برای: نامه

نامه ای به دخترم

دخترم! اطمینان و اعتماد به خدا، ایمان كامل به كاوش و جست…