بایگانی برچسب برای: موسسه طلیعه داران

برگزاری مراسم استقبال از اردوی مشهد مقدس ۹۵

[quote]دیروز مراسم استقبالی برای اردوی مشهد مقدس سال ۹۵ موسسه طلی…