بایگانی برچسب برای: مدرسه علمیه امام خامنه ای

آغاز طرح مطالعاتی

با توجه به ضرورت فهم مبانی دینی در موضوعات اخلاقی و انسان شنا…