بایگانی برچسب برای: شهید صیاد شیرازی

معرفی شهدا با زبان کودکانه/ کمیک استریپ «قهرمانان» منتشر شد

/
[quote]انتشارات صریر مجموعه «قهرمانان» را با زندگی شهیدان «بروجردی…