بایگانی برچسب برای: شامگاه

شامگاه مسجد حجازی

شامگاه نظامی طرح بچه های بهشت مسجد حجازی

/
در راستای آموزش انظباط و منظم تر شدن بچه ها و آشنائی آنها با گوشه…