بایگانی برچسب برای: دوره علمی ویژه مربیان تربیتی

دوره علمی ویژه مربیان تربیتی موسسه طلیعه‌داران ظهور

دومین جلسه دوره علمی با موضوع مبانی اصول تربیتی در روز چهارشنبه …