بایگانی برچسب برای: دوره آموزشی ویژه خواهران

برگزاری دوره آموزشی طرح رضوان

برای ارتقاء سطح علمی و مهارتی مربیان و مباغین طرح دوره های آموزشی …