بایگانی برچسب برای: جلسه قرآن

از ۱۵ سالگی محفل قرآن خانگی تا خلأ جلسات تفسیر در جامعه

جلسات قرآن خانگی از آنجا که در نخستین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی شک…