بایگانی برچسب برای: تقدیر و تشکر

تقدیر از مبلغان خواهر

از مبلغینی که در طرح رضوان حضور و فعالیت داشتند با حضور رئیس اداره ارشاد…