بایگانی برچسب برای: تربیت مبلغ

برگزاری دوره پودمانی ویژه مبلغین موسسه رضوان معرفت

موسسه رضوان معرفت هفته گذشته دوره پودمانی با عنوان روش ها کلا…

ترم سوم دوره تربیت مبلغ آغاز شد

ترم جدید موسسه رضوان معرفت با موضوع امامت آغاز شد. ترم سوم تربیت…

آغاز ثبت نام دوره تربیت مبلغ و مربی موسسه رضوان معرفت

/
دوره تربیت مبلغ و مربی موسسه رضوان معرفت 62 واحد درسی 496 زنگ …