بایگانی برچسب برای: تربیت سرگروه

جلسه طرح جذب اعضای تربیت سرگروه

دومین جلسه ی طرح جذب ویژه ی اعضای دوره ی تربیت سرگروه برگزار گردید .…