به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبستان پسرانه بهشت صابرین با هدف ایجاد شور ونشاط در زنگهای تفریح بعد از اجرای موفق بازی مار و پله اقدام به برگزاری مسابقات هدف گیری با توپ برای دانش آموزان نمود.

پوشش غنی سازی اوقات فراغت و ایجاد انگیزه جهت تحرک و فعالیت دانش آموزان در ساعات تفریح مدارس و ایجاد پویایی و شادابی در روحیه دانش آموزان ضمن اینکه تحرک و فعالیت ضرورت و لازمه زندگی می باشد و کم تحرکی ناشی از زندگی ماشینی و شهرنشینی و تغییر شیوه زندگی به ویژه در شهرهای بزرگ باعث چاقی، اضافه وزن و همچنین عوارض ناشی از آن مانند بیماری های قلبی و عروق و دیابت در افراد جامعه شده است. به همین جهت مدرسه زمینه ترغیب و تحرک و پویایی دانش آموزان را با برگزاری مسابقات مختلف و متنوع به وجود آورده است.

اهداف :

1- شناسایی نقاط قوت و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان

2- ایجاد انگیزه جهت تحرک و فعالیت های جسمانی

3- ایجاد محیط پویا و شاد و جذاب برای دانش آموزان

4- جلوگیری از کم تحرکی ناشی از زندگی ماشینی

5- پر کردن اوقات فراغت در زنگ تفریح

6- پرورش بدنی سالم و تقویت ذهن با انجام ورزش های متنوع

 7- جلوگیری از دعوا و پرخاشگری در زنگ تفریح

8- برگزاری بازی های فکری و ترغیب دانش آموزان به بازیهای گروهی

شرح فعالیت:

در زنگ های تفریح چه در حیاط و چه در سالن با توجه به وضعیت هوا با برگزاری مسابقات، دانش آموزان را به سمت فعالیت های وزشی کشیده و مسابقه های متنوعی برگزار گردیده است که بعضاً بعضی از بازیها فقط جنبه سرگرمی داشته و سایر بازیها و مسابقات به منظور افزایش تمرکز و دقت در بین دانش آموزان برگزار گردیده است و در نهایت به رسم یادبود هدایا و چک های امتیازی به دانش آموزان تعلق گرفته است.