افتخار آفرینی

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، دانش آموز حسین قهنوی ، دانش آموز دبیرستان استعدادهای ناب صالحین موفق به کسب مقام دوم استانی در مسابقات واترپلو شده است.