آگهی پذیرش کارورز جهت معلم و مربی قرآن

آگهی پذیرش کارورز جهت معلم پایه ابتدایی و مربی قرآن

قبل از تکمیل فرم به چند نکته توجه فرمایید:

دوره کارورزی یک دوره‌‌ی کسب تجربه کلاسداری همراه با معلمین مدرسه می باشد.

مدت زمان این دوره حداکثر ۸۹ روز یا360 ساعت می باشد.

در این دوره هیچ هزینه‌ای در قبال ساعت های حضور در مدرسه داده نمی شود.

در پایان دوره کارورزی مدرک پایان دوره داده می شود.

در پایان دوره از موفق ترین افراد برای اشتغال در مدارس استعدادهای ناب دعوت به همکاری می شود.

افراد متقاضی باید ساکن شهرستان اهواز باشند.

بعد از انجام بررسی صلاحیت اولیه با متقاضیان محترم تماس گرفته می شود و زمان مصاحبه حضوری تعیین می گردد.

 

به کار گیری و پذیرش کاروز فقط از شهرستان اهواز صورت می گیرد.