گزاش تصویری از جلسات ختم قرآن در ماه رمضان (مسجد حجازی)

گزاش تصویری از جلسات ختم قرآن مسجد حجازی برای مشاهد دیگر تصاویر اینجا کلیک کنید fu…