مقدمه

بی تردید، رمز جاودانگی و توسعه دین مبین اسلام، استحکام منطقی و اصول عقلانی بر پایه نیازها و خواسته های اصیل انسانی بوده است. اصولی که دین را به عنوان اصلی ترین نیاز بشر جهت رشد و پیشرفت و رسیدن به قله های بی نهایت معرفی می کند.

هنر استاد شهید مطهری (ره)، کشف و پیوند اصول دین اسلام در حوزه های مختلف زندگی انسان است. حوزه هایی چون: انسان شناسی،خداشناسی، تاریخ ، زندگی اجتماعی، فلسفه احکام دین و…

ثمره این تلاش مجاهدانه استاد، به جایی رسید که امام عزیزمان فرمودند: بلا استثنا آثار استاد مطهری خوب است.و در جایی دیگر مقام عظمای ولایت فرمودند: مبانی فکری شهید مطهری، مبانی جمهوری اسلامی است.

 کتاب حاضر، شرح نموداری و جمع بندی اصول و مبانی استاد، بر اساس 40 کتاب طرح بینش مطهر است. ضرورت تدوین چنین مجموعه ای به شرح ذیل است:

  • ترسیم مبانی فکری استاد مطهری در هر کتاب
  • دریافت و ارائه مطالب کتب به صورت دسته بندی شده
  • مطالعه روان و آسان اصلی ترین مطالب کتب بینش مطهر در قالب نمودار
  • فهم بهتر مطالب عمیق کتب
  • فهم و کشف ارتباط مطالب کتب با یکدیگر

با توجه به مطالب فوق ، دقت به نکات ذیل ضروری است:

  • مخاطب این کتاب، هم اساتید و نخبگانی هستند که پس از مطالعات آثار استاد ، نیاز به جمع بندی مطالعات خود دارند، وهم عموم عزیزانی است که هنوز هیچ آشنایی با کتب استاد نداشته، و مشتاق آشنایی اجمالی با آثار استاد هستند، تا انگیزه ای جهت مطالعه آثار استاد، در این عزیزان، شکل بگیرد.
  • مطالعه این کتاب، به هیچ عنوان اندیشه جویان را از مطالعه کتب اصلی بینش مطهر ، بی نیاز نمی سازد. بی شک بخشی از دریافت مطالب این کتاب، وابسته به مطالعه کتب اصلی است.
  • کتاب پیش رو، شرح نموداری 3 کتاب مرحله اول طرح بینش بوده و تدوین سایر کتب در حال انجام است.
  • استفاده از فایل کتاب، فقط برای تهیه کننده، مجاز می باشد.(چاپ یک نسخه از این فایل، مجاز می باشد.)

امیدواریم که خداوند متعال ما را در مسیر عبودیت و ولایت خویش، موفق بدارد.

                                                                                         و من الله توفیق

                                                                                     ایمان کسایی