به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ اولین جلسه نشست هم اندیشی کادر مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در سال ۱۳۹۸ با حضور طلاب و دانشجویان مجموعه، 28 ماه مبارک رمضان برگزار شد.