تصاویر و صوت نجوای بندگی 98 (بخش پایانی)

تصاویر شب سیزدهم

 

صوت شب سزدهم

مناجات اول – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

دعای ابوحمزه – حجت الاسلام والسملین شحیطاط (دانلود)

روضه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

 

تصاویر شب چهاردهم

 

صوت شب چهاردهم

قرائت قرآن – آقای مشهدی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین نبی زاده (دانلود)

دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

روضه – حاج عباس ثامری (دانلود)

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

تصاویر شب پانزدهم

 

صوت شب پانزدهم

قرائت قرآن – آقای مشهدی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

مناجات اول – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

دعای ابو حمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

 

تصاویر شب شانزدهم

 

صوت شب شانزدهم

قرائت قرآن – آقای موسوی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

مناجات اول – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

دعای مجیر – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

مدح و ثنا امام حسن علیه الاسلام – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

 

تصاویر شب هفدهم

 

صوت شب هفدهم

قرائت قرآن – آقای گرجی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

مناجات اول- حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

دعای ابو حمزه ثمالی – حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

روضه – حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

 

تصاویر شب هجدهم

 

صوت شب هجدهم

قرائت قرآن – آقای صادقی (دانلود)

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد (دانلود)

مناجات اول – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

روضه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

روضه – حجت الاسلام و المسلمین محتسبی (دانلود)

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین محتسبی (دانلود)

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین محتسبی (دانلود)

شور – حجت الاسلام و المسلمین محتسبی (دانلود)

 

تصاویر شب نوزدهم

 

صوت شب نوزدهم

قرائت قرآن – آقای صادقی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین حاجتی (دانلود)

مناجات اول – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

دعای کمیل – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

روضه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

شور – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)

شور – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط (دانلود)
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.