صوت وتصاویر نجوای بندگی 98 -بخش اول

گزارش تصویری شب اول

 

صوت شب اول

قرائت قرآن – آقای صادقی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

مناجات اول – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

مناجات شعبانیه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط(دانلود)

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

تصاویر شب دوم

 

صوت شب دوم

قرائت قرآن – آقای صادق (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

مناجات اول – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط  (دانلود)

دعای افتتاح – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط  (دانلود)

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط  (دانلود)

 

تصاویر شب سوم

 

 

صوت شب سوم

قرائت قرآن – آقای صادقی (دانلود)

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

مناجات شاکین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

مناحات خائفین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط (دانلود)

 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.