به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ مسجد حصرت ولیعصر«عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَی فَرَجَهُ» منطقه کارون با هدف ایجاد انس با قرآن در بین افراد محله و نمازگزاران جلسات قرآن خانگی را به صورت هفتگی برگزار کرد.

دراین جلسات،یک صفحه قرآن توسط قاری تلاوت شده و بعد توسط یکی از روحانیون مسجد،تفسیرمیشود. این جلسات  که به مدت۲۰دقیقه برگزار می گردد، موجوب ایجاد ارتباط محلی و نوعی دلبستگی می شود، و حسی که در این جلسات است معنا و معنویت بالاتری دارد.