تصاویر چهارمین کارگاه فرزند پروری – دبستان دخترانه بهشت قرآن و دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ والدین دانش آموزان دبستان و پیش دبستان دخترانه بهشت قرآن و دبستان پسرانه بهشت صابرین در روزهای شنبه و یک شنبه 10و 11 آذر ماه در چهارمین کارگاه آموزش مهارت های فرزند پروری شرکت نمودند.

 

دبستان و پیش دبستان دخترانه بهشت قران

دبستان و پیش دبستان پسرانه صابرین