تصاویر شب چهارم محرم 

صوت شب چهارم

سخنرانی – حجت الاسلام محتسبی

 

 

روضه – حجت الاسلام محتسبی

 

 

تک – حجت الاسلام محتسبی

بی تو به سر نمی شود

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

منم باید برم

 

 

تک – حجت الاسلام محتسبی

امان از دل زینب امان …

 

 

تک – حجت الاسلام محتسبی

دو دمه

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

منم برات سینه میزنم

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

یا حسین

 

روضه آخر- حجت الاسلام محتسبی

 

تصاویر شب پنجم محرم 

صوت شب پنجم محرم

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی

 

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی

 

 

روضه – حجت الاسلام محتسبی

 

 

تک – حجت الاسلام محتسبی

داداش حسینم

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

ای وای …

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

زمین گریه می کند

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

چه کسی تو رو کشته

 

 

روضه آخر – حجت الاسلام محتسبی

 

 

تصاویر شب ششم محرم

 

صوت شب ششم محرم

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

 

 

روضه – حجت الاسلام محتسبی

 

 

زمینه – حجت الاسلام محتسبی

شبیه بابات غریبی

 

 

تک – حجت الاسلام محتسبی

دودمه

 

سنگین – حجت الاسلام محتسبی

یار 13 ساله من

 

 

سنگین- حجت الاسلام محتسبی

بی بدل قاسم

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

امان از گودال

 

 

شور – حجت الاسلام محتسبی

ای تو پناه عالمی

 

 

روضه آخر – حجت الاسلام محتسبی