تصاویر و صوت سه شب آخر مراسم نجوای بندگی سال 97

تصاویر شب شانزدهم

 

 

 

صوت شب شانزدهم

قرائن قرآن -برادر مشهدی

دانلود

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین مالکی

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

دانلود

 

دعای کمیل- حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

دانلود

 

روضه اول- حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

دانلود

 

روضه – برادر عباس کربلایی

دانلود

 

روضه دوم – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

دانلود

 

سینه زنی – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

دانلود

تصاویر شب هفدهم

 

 

صوت شب هفدهم

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین نعمت تبار

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دانلود

دعای ابو حمزه – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

دانلود

 

روضه- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دانلود

 

تصاویر شب هجدهم

 

 

 

صوت شب هجدهم

 

قرائت قرآن – برادر مشهدی

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین نعمت تباز

دانلود

 

تقدیر و تشکر – حجت الاسلام و المسلمین

دانلود

مناجات – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

دانلود

دعای ابو حمزه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

دانلود