اولین دوره مهارتی word office از سلسه دوره های مهارتی تربیت مبلغ موسسه رضوان معرفت

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ اولین دوره مهارتی word office از سلسه دوره های مهارتی تربیت مبلغ موسسه رضوان معرفت ویژه خواهران طلاب و دانشجو در روز شنبه 15 اردیبهشت ماه برگزار گردید.