صوت مراسم دعای پر فیض عرفه

سخنرانی | حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دانلود

دعای عرفه| حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دانلود

سینه زنی | حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دانلود