برگزاری مراسم روز ملی آتش نشانی وخدمات ایمنی در دبستان شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ همزمان با ۷ مهر روز ملی آتش نشان و خدمات ایمنی، زنگ ایمنی با هدف آشنایی دانش آموزان با مسائل ایمنی و خدمات آتش نشانی در پیش دبستان و دبستان دخترانه تخصصی حفظ قرآن شهدای رضوان نواخته شد.

روز آتش نشان

روز آتش نشان

روز آتش نشان

روز آتش نشان

روز آتش نشان