گزارش و تصویر / بیست چهارمین همایش خانواده موفق

بیبیست چهارمین همایش خانواده  موفق با موضوع تربیت جنسی در تاریخ دوم آبان برگزار شد

این همایش اولین جلسه با موضوع تربیت جنسی بود جلسه بعدی همایش ۳۰ آبان ماه می باشد.

برای سفارش سی دی برنامه های گذشته کلیک کنید.

تصاویر 24 همایش حانواده موفقتصاویر 24 همایش حانواده موفقتصاویر 24 همایش حانواده موفقتصاویر 24 همایش حانواده موفق

تصاویر 24 همایش حانواده موفق

تصاویر جشن غدیر مسجد اشرفی

جشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفیجشن غدیر مسجد اشرفی

تصاویر جشن غدیر مسجد حجازی

جشن غدیر مسجد حجازیجشن غدیر مسجد حجازیجشن غدیر مسجد حجازیجشن غدیر مسجد حجازیجشن غدیر مسجد حجازیجشن غدیر مسجد حجازیجشن غدیر مسجد حجازی

تصاویر مراسم دعای عرفه-۱۳۹۳

افتتاح مدرسه استعداد های ناب صالحین

دبیرستان دوره اول در پایه های هفتم و هشتم استعدادهای ناب صالحین

با هدف نخبه پروری و پرورش استعداد های نوجوانان افتتاح گردید

 

مدرسه استعدادهای ناب صالحین سال تحصیلی ۹۳-۹۴ را باتعداد ۲۱۷ دانش آموز پایه هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول را

با هدف نخبه پروری و پرورش استعداد های نوجوانان آعاز کرد از جمله فعالیت های این مدرسه می توان به کلاس های فوق برنامه

علمی و تربیتی نظیر طرح پشتیبان درسی و تربیتی دانش آموزان ، محفل انس با قرآن ، حفظ قرآن به زبان انگلیسی و ….  اشاره کرد .

سامانه پیامک مدرسه استعداد های ناب صالحین        ۳۰۰۰۲۵۳۳۲۵

تلفن تماس مدرسه استعداد های ناب صالحین             ۳۵۵۱۲۰۶۲-۰۶۱