گزارش خبری صدا و سیما از دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ صبح روز سه شنبه 14 فروردین ماه 97 خبرنگار بخش خبری ساعت 23 صدا و سیمای استان خوزستان جهت تهیه گزارش خبری از آغاز کار ادارات و بازگشایی مدارس در سال جدید در دبستان و پیش دبستان پسرانه تخصصی حفظ قرآن بهشت صابرین حضور داشت.