گزارش تصویری کاشت نهال در روز درخت کاری | دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ به مناسبت روز درختکاری ، دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه تخصصی حفظ قرآن بهشت صابرین تعدادی نهال درخت  در باغچه مدرسه کاشتند.هدف از این فعالیت ، کمک به حفاظت و توسعه محیط زیست و ایجاد فرهنگ درختکاری بود .