گزارش تصویری پویش شکوفه های حسینی- دبستان بهشت صابرین

تربیت حسنی فرزندمان یکی از ذغذغه‌هایی است که هرپدر و مادر دارد. حضور کودکان در عزاداری‌های سید‌و سالار شهیدان به محقق شدن این نوع تربیت کمک میکند. معاونت پرورشی دبستان بهشت صابرین برای تشویق دانش آموزان مدرسه در دهه محرم اقدام به برگزاری پویش شکوفه های حسینی کرده است.

در این طرح والدین دانش آموزان همراه با فرزندان خود در مراسمات عزاداری شرکت کرده و تصاویری از عزاداری دانش آموزان در زمان حضورشان ثبت کرده و برای مدرسه ارسال می نمایند.در پایان از تصاویر ارسال شده نمایشگاهی برپا و به افراد شرکت کننده هدایای به رسم یادبود اهدا شد.