, , ,

گزارش تصویری خدمت رسانی دانش آموزان دبیرستان استعدادهای ناب صالحین به زوار اربعین-بخش دوم