گزارش تصویری اردوی طرح بچه های بهشت مساجد مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ مساجد وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور، اردوی تفریحی و فرهنگیاردوگاه دهکده را از مورخ 25 لغایت 26 بهمن ماه با حضور 120نفر از اعضای طراح بچه های بهشت و با همراهی کادر مساجد حجازی، آیت الله اشرفی اصفهان، مسجد حضرت ولیعصر عج (کارون)، مسجد طالب زاده و مسجد حضرت ولیعصر عج (کوی ترابری) با هدف ایجاد شور و نشاط و شرکت در برنامه های فرهنگی برگزار نموند.