گزارش تصویری اردوی تفریحی زیارتی قم تابستان 97 – بخش دوم

مجموعه طلیعه داران ظهور مجری طرح های تربیتی بچه های بهشت و انصار المهدی (عج) وشهید بهشتی  در شهر اهواز که شامل پنج مسجد (حجازی ، ولیعصر (عج) کوی ترابری ، ولیعصر (عج) کارون و آیت الله اشرفی اصفهانی، طالب زاده) می باشد در اواخر مرداد ماه ۹7 اردوی زیارتی و تربیتی به مقصد قم و تهران ویژه طرح بچه های بهشت برگزار نمود.