کسب عناوین برتر مسابقات ناحیه یک توسط دانش آموزان دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه تخصصی حفظ قرآن بهشت قرآن در طی مسابقات مختلفی که در ناحیه یک شهرستان اهواز برگزار گردید، موفق به کسب عناوین برتر در این مسابقات شدند.

 

بر اساس این گزارش دانش آموزان دبستان دخترانه بهشت قرآن در این مسابقات در بخش های امام شناسی،حفظ عمومی قرآن،قرآئت قرآن و حفظ نور باران عناوین اول تا سوم را کسب نمودند. جزئیات و اسامای نفرات برتر این مسابقات را در زیز می توانید مشاهده نمایید.

مبینا ملکوتی زاده کسب مقام اول در رشته اما شناسی

مریم جاشی کسب مقام سوم در رشته حفظ عمومی

فاطمه محیا پویارا کسب مقام سوم  در رشته قرائت قرآن

مهتا مهتدی کسب مقام دوم  در رشته حفظ نور باران

 

لاز م به ذکر است که کلیه دانش آموزان برتر این مسابقات به مرحله بعد که در سطح استانی برگزار می گردد راه یافته اند.