کارگاه آموزش قرآن به روش اشاره ویژه ی مادران-دبستان بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ اولین جلسه کارگاه آموزش اشارات قرآنی ویژه مادران کلاس اول و پیش دبستانی دبستان دخترانه بهشت قرآن در تاریخ یک شنبه 20 آبان برگزار شد.

این کارگاه های آموزشی جهت آموزش خانواده ها برای تکمیل فرآیند یادگیری و مرور محفوظات دانش آموزان در منزل و به کمک والدین پیش بینی شده است.

کارگاه آموزش اشارات قرآنی ویژه مادران در قالب سه جلسه از تاریخ 20 آبان ماه لقایت سه شنبه 22 آبان در دبستان دخترانه بهشت قرآن توسط سرکار خانم پرهیزگار(معاونت قرآنی دبستان بهشت قرآن) برگزار می گردد.