پنجمین جلسه کارگاه تربیت فرزند دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ پنجمین جلسه از کارگاه های تربیت فرزند دبستان پسرانه بهشت صابرین با حضور والدین دانش آموزان در تاریخ یک شنبه 25 آذر ماه برگزار شد.

 

دبستان و پیش دبستان پسرانه بهشت صابرین