هدفمند کردن زنگ های تفریح برای دانش آموزان در دبستان بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبستان پسرانه بهشت صابرین با هدف ایجاد شور ونشاط در زنگهای تفریح بعد از اجرای موفق بازی مار و پله اقدام به برگزاری مسابقات هدف گیری با توپ برای دانش آموزان نمود.

پوشش غنی سازی اوقات فراغت و ایجاد انگیزه جهت تحرک و فعالیت دانش آموزان در ساعات تفریح مدارس و ایجاد پویایی و شادابی در روحیه دانش آموزان ضمن اینکه تحرک و فعالیت ضرورت و لازمه زندگی می باشد و کم تحرکی ناشی از زندگی ماشینی و شهرنشینی و تغییر شیوه زندگی به ویژه در شهرهای بزرگ باعث چاقی، اضافه وزن و همچنین عوارض ناشی از آن مانند بیماری های قلبی و عروق و دیابت در افراد جامعه شده است. به همین جهت مدرسه زمینه ترغیب و تحرک و پویایی دانش آموزان را با برگزاری مسابقات مختلف و متنوع به وجود آورده است.

اهداف :

1- شناسایی نقاط قوت و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان

2- ایجاد انگیزه جهت تحرک و فعالیت های جسمانی

3- ایجاد محیط پویا و شاد و جذاب برای دانش آموزان

4- جلوگیری از کم تحرکی ناشی از زندگی ماشینی

5- پر کردن اوقات فراغت در زنگ تفریح

6- پرورش بدنی سالم و تقویت ذهن با انجام ورزش های متنوع

 7- جلوگیری از دعوا و پرخاشگری در زنگ تفریح

8- برگزاری بازی های فکری و ترغیب دانش آموزان به بازیهای گروهی

شرح فعالیت:

در زنگ های تفریح چه در حیاط و چه در سالن با توجه به وضعیت هوا با برگزاری مسابقات، دانش آموزان را به سمت فعالیت های وزشی کشیده و مسابقه های متنوعی برگزار گردیده است که بعضاً بعضی از بازیها فقط جنبه سرگرمی داشته و سایر بازیها و مسابقات به منظور افزایش تمرکز و دقت در بین دانش آموزان برگزار گردیده است و در نهایت به رسم یادبود هدایا و چک های امتیازی به دانش آموزان تعلق گرفته است.