باز نشر: مجموعه مقالات برگزاری اردو های تربیتی و فرهنگی

مقالات  اردویی حاضر مروری است بر  چرایی و چگونگی برگزاری اردوهای تربیتی که با عنایت به آثار مکتوب در این موضوع و  و نیز تجارت عملی برگزار کنندگان  اردوهای تربیتی جمع آوری شده است بی‌تردید این مقالات گویای همه جوانب  برگزاری اردو نیست اما می‌توان راهنمایی برای فعالین  عرصه ی تربیتی و فرهنگی به ویژه سرگروه های محترم باشد.

 

صاحب نظران عرصه تحلیلی تأکید فراوانی بر تربیت غیر کلامی داشته  و تاثیر این نوع تربیت را به مراتب بیشتر از نوع کلامی و مستقیم  آن می دانند. در تربیت غیر کلامی سرگروه با بهره‌گیری از عناصر دیداری و شنیداری، این امکان را فراهم می نماید که  متربی  با دیدن یا شنیدن، خود شاهد یک لحظه تربیتی باشد، که این  لحظه می‌توانند شکلی طبیعی داشته و یا اینکه لحظه ای ساخته و پرداخته شده باشد.

 

حضور در طبیعت و دقت در آیات الهی، دیدن  یک فیلم و  یا   نمایش حضور در فعالیت های اجتماعی و….  انواع از لحظه های تربیتی را می‌توانند برای متربی  مهیا نماینده فرد با دیدن این ‌صحنه ها خیلی سریعتر به منظور تربیتی ما دست یابد می‌یابد.   براین اساس اردو از جمله فعالیت‌های تربیتی است که می‌توان  با بهره گیری از روش های تربیت غیر کلامی در آن به ارائه و درونی سازی مفاهیم تربیتی پرداخت.

 

 

سر فصل مقالات اردویی

 

چیستی و چرایی اردو

 شباهت های اردو و دنیا

 تربیت اخلاقی در اردو

 نیاز های شرکت کنندگان در  اردو

 انتخاب دوست برای اردو

  برنامه های هفتگی اردو

 بازی های اردویی

 چند بازی در اردو

 مسیر و اتوبوس

 سرگرمی در اتوبوس

 نماز جماعت در اردو

 کوهنوردی یکی از برنامه های اردو

 شوخی و مزاح در اردو

 تشویق های  اردوی

 اختتامیه اردوی