معرفی افراد ممتاز ترم اول

مدیر دبیرستان استعدادهای ناب صالحین (طلیعه داران ظهور) حجت السلام سید محمد طاهر جزایری بیان کردند:با توجه به اتمام امتحانات نیم سال اول تحصیلی 93-94 افراد ممتاز این ترم مشخص شدند.

لازم به ذکر است که این اولین نیم سال تحصیلی این دبیرستان تازه تاسیس می  باشد.

 

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.