,

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان دخترانه بهشت قرآن در مسابقات کشوری حفظ قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه تخصصی حفظ قرآن بهشت قرآن در مسابقات سراسری حفظ ومفاهیم قران کریم که در سطح کشوری برگزار گردیده شد موفق به کسب عناوین برتر در بخش های مختلف این مسابقات شدند.

 

بر اساس این گزارش دانش آموزان مریم جاشی مقام اول کشوری ، زهرا ثواقبی مقام اول کشوری ، مبینا ملکوتی زاده مقام اول کشوری ،ریحانه شکرانی مقام اول کشوری ،مهتا مهتدی مقام دوم کشوری ،فاطمه طاقتی مقام دوم کشوری ،ملیکا طرفی مقام دوم کشوری ،زهرا سواری مقام سوم کشوری کسب نمودند.

 

دانش آموزان پایه ی چهارم دبستان بهشت قرآن در تاریخ ۱۲ اسفند ماه در مسابقات سراسری حفظ (حفظ جز سی قران کریم )که در محل علی بن مهزیار برگزار گردید شرکت نموده وحائز مقامهای فوق گردیدند.