نجوای بندگی 92

نجوای بندگی 92

15 شب مراسم نجوای بندگی

ماه مبارک رمضان سال 1392

حسینیه ی حضرت ام البنین (س)

***

نکته : دانلود فایلها ، با هر مرورگری غیر از ” فایرفاکس ” امکان پذیر می باشد .

***

متاسفانه از شب اول و دوم صوتی در دسترس نیست .

***

 شب سوم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات و دعای کمیل – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب چهارم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

بخشی از دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی مسعود مکوندی

____________________________________________________________

 شب پنجم :

قرآن – محمد امین صادقی

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – برادر احمدیان

سینه زنی – برادر احمدیان

____________________________________________________________

 شب ششم :

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه و سینه زنی – کربلایی بهنام منصوری

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب هفتم :

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – برادر کریمی تبار

____________________________________________________________

 شب هشتم :

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

____________________________________________________________

 شب نهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

ادامه ی دعای ابوحمزه ثمالی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب دهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین حبیب پور

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دعای کمیل – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

____________________________________________________________

 شب یازدهم :

قرآن – محمد امین صادقی

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات خائفین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

سینه زنی – کربلایی سید مهدی جزایری

____________________________________________________________

 شب دوازدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین بومی

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع) در مسجد کوفه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات پایانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب سیزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین بومی

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

مناجات راغبین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

سینه زنی – کربلایی سید محسن امام

____________________________________________________________

 شب چهاردهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین بومی

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

دعای مجیر – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

سینه زنی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

 شب پانزدهم :

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین کرمانشاهی

مولودی خوانی – سید سجاد امام

مدح و روضه – سید سجاد امام

مناجات و ادامه ی دعای مجیر  – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

____________________________________________________________

[subscribe2]