شاعر اهل بیتی که شهادتش را گرفت

روضه خوانی شنیدنی از حجت الاسلام شحیطاط در رابطه با شاعر اهل بیت، که در حادثه تروریسیتی حله عراق جزء شهدها بود می گویید.

 

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/doaye-komeyl-azar/monajat-03.mp3″]