ستاد یادواره شهدا

با توجه به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ایجاد فضای فرهنگی دینی در محله پیرامون مسجد ،مساجد حجازی و بلال در نظر دارند همچون سالهای قبل یادواره شهدای مسجد و محله خود را در اسفند ماه ۹۲ برگزار نمایند. لذا ستاد برنامه ریزی و اجرایی این مساجد از دی ماه کار خود را آعاز نموده اند، با توجه به اخبار واصله مسجد حجازی حجت السلام جوشقانی از قم را جهت بیان خاطره و سخنرانی دعوت نموده است.

تصاویر یادواره مسجد حجازی سال ۹۱

3

214567891011-112131415

تصاویر یادواره شهدا مسجد بلال  سال ۹۱

12345678